Välkommen till våra effektiva 30-minuters webbinarier!

Detta är för dig som har kommit fram till att nästa läsår är det dags att systematiskt och på vetenskaplig grund ta tag i det som är kärnan i skolans kvalitetsarbete – undervisningens kvalitet.

För skolchefer, skolledare, förstelärare, utvecklingsledare och kvalitetsstrateger inom alla skolformer som vill fokusera på det som verkligen gör skillnad – det som händer under lektionerna/i klassrummet.

Du får massor av nya vinklar, idéer och erfarenheter för att tillsammans med lärarna systematiskt utveckla undervisningen och lärandet samt förbättra arbetsglädjen. Alla lärare är värda feedback kring det som de älskar – att undervisa!

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Två frågor att ta med sig inför webbinarierna

Mer än 100 miljoner lektioner i Sverige varje läsår men bara 1 av 10 lärare får feedback på sin undervisning. Frågor: Tror du att alla lektioner på din skola/dina skolor systematiskt kan utvecklas och leda till 10 procent mer lärande under de kommande två läsåren? Vad skulle det innebära för era elever?

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90