”Jag vill fokusera på undervisningens kvalitet läsåret 2020/2021!”

 

Välkommen till våra effektiva 30-minuters webbinarier!
Del 1 till 8 – välj själv vilken/vilka delar

Detta är för dig som har kommit fram till att under det här läsåret är det dags att systematiskt och på vetenskaplig grund ta tag i det som är kärnan i skolans kvalitetsarbete – undervisningens kvalitet.

För skolchefer, skolledare, förstelärare, utvecklingsledare och kvalitetsstrateger inom alla skolformer som vill fokusera på det som verkligen gör skillnad – det som händer under lektionerna/i klassrummet.

Du får massor av nya vinklar, idéer och erfarenheter för att tillsammans med lärarna systematiskt utveckla undervisningen och lärandet samt förbättra arbetsglädjen. Alla lärare är värda feedback kring det som de älskar – att undervisa!

Vilken möjlighet! 

Mer än 100 miljoner lektioner i Sverige varje läsår. Tänk om alla lektioner på din skola/dina skolor systematiskt kan utvecklas och leda till 10 procent mer lärande under de kommande två läsåren. Vad skulle det innebära för era elever? Vilken möjlighet!

 

Del 1 till 8 – välj själv vilken/vilka delar. Anmälan längst ner.


Del 1 – ”Jag vill kunna prioritera, organisera och systematisera mitt fokus som pedagogisk ledare.”
Mål: Att du ska känna till utmaningarna kring, och ha sett möjligheterna till att prioritera och nå systematik kring lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till lärare.

Del 2 – ”Jag vill att ALLA mina lärare ska bli riktigt skickliga på… Vi tar en viktig dimension åt gången.”
Mål: Att du ska få nya perspektiv kring ett annat mindset som pedagogisk ledare – för att kvaliteten på undervisningen i varje klassrum.

Del 3 – ”Jag vill använda vår egen skolas/kommuns statistik för att se styrkor och utvecklingsområden i våra lärares undervisning.”
Mål: Att du ska få nya perspektiv kring hur observationsunderlag och systematik kan ge er nya och djupare insikter i kvalitetsarbetet.

Del 4 – ”Jag vill skriva en plan för bättre och bättre undervisning och lärande”
Mål: Att du ska få nya perspektiv på hur du skriver en konkret plan som ökar sannolikheten för att hålla i ditt och ert fokus så att undervisningens kvalitet prioriteras i vardagen.

Del 5 – ”Jag är intresserad av alternativ till Skolinspektionens forskningsbaserade observationsschema.”
Mål: Att ska du få nya perspektiv på olika underlag för lektionsobservationer och nyanser i dem.

Del 6 – ”Jag vill öppna den stängda klassrumsdörren och skapa en kultur med tillit och förtroende.
Mål: Att du ska få nya perspektiv på hur du bryter den kultur och de känslor som bromsar utvecklingen av undervisningen.

Del 7 – ”Jag vill ha alla underlag på ett och samma ställe – för didaktiska-, medarbetar- och lönesamtal.”
Mål: Att ska du få perspektiv på hur smidigt andra pedagogiska ledare har organiserat sitt arbete.

Del 8 – ”Jag vill säkerställa att alla mina rektorer fokuserar på undervisningens kvalitet… systematiskt.”
Mål: Att du ska få nya perspektiv på hur du frigör tid så att rektor/rektorer kan prioritera det som gör skillnad och hur du kan se om arbetet blir gjort.

”Sommarspecial” – Så gick Londons skolor från att vara de sämsta till de bäst presterande i England
Mål: Att du får perspektiv på hur andra tänker mer systematiskt och vad det kan leda till.

Så här funkar det

  • Alla webbinarier är 30 minuter långa och startar 07.30 – perfekt när du är pigg och innan alla dagens möten startar.
  • Målgrupp: skolchefer, skolledare, förstelärare, utvecklingsledare och kvalitetsstrateger inom alla skolformer.
  • Enskilda webbinarier 450 kr/st. Hela serien 1.950 kr. Den del som kallas ”Sommarspecial” ges gratis. Alla priser är exkl. moms.
  • Anmäler du 4 eller fler deltagare samtidigt debiterar vi bara halva priset per person.
  • För att vara med på någon av del 2 till 8 måste man ha tagit del 1 först.
  • Alla webbinarier kan också bokas som en online-del av t.ex. ett rektorsmöte hos er. Pris 1.950 kr.

 

“BRAVOLessons guide skyndade på vår process och hjälpte till att förvandla våra idéer till en konkret, tydlig och systematisk plan. Helt plötsligt hade vi ett verktyg som gav oss mod att gå vidare från teoristadiet.”

Anders Bobäck, Utvecklingsledare, Ludvika kommun

 

“BRAVOLesson ger oss lärare struktur för det här arbetet. Det bidrar till hur jag ser på min egen undervisning och är diskussionsunderlag för struktur och tydlighet.”

Zandra Laveklint, lärare på Trolle Ljungby skola

 

“Med hjälp av BRAVOLesson börjar vi få en tydligare bild av våra största styrkor och utvecklingsbehov i nuläget, och det känns mycket bra att utifrån analysen av ett brett underlag och statistik kunna ta välinformerade beslut om fortsatt utveckling.

Petter Enlund, utvecklingsledare Kunskapsgymnasierna

 

Webbinarieledare – Mats Rosenkvist
Mats har 25 års erfarenhet av skolan – av att tolka läroplaner, systematiskt kvalitetsarbete, resultatstyrning och EdTech både i Sverige och i andra länder. Grundare av Successful Schools och skapare av BRAVOLesson. Uppskattad föreläsare och handledare.

 

Anmälan och adressuppgifter

Fyll i dina uppgifter, välj del/delar/datum och klicka Anmäl längst ner.
* obligatoriska uppgifter.

Utbildning Form

Anmälan webbinarier (anmälan senast dagen innan) *

Vllken/vilka skolformer representerar du? *

Behandling av personuppgifter

Hantering av dina personuppgifter
BRAVOLesson/Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst stoppa ytterligare information från oss om bättre och bättre undervisning. Det gör du via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering.

Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du göra en anmälan till en dataskyddsmyndighet.

Vill du ha hela webbinarieserien och innehållet i varje del på en utskrivbar A3-pdf – klicka här.