Svensk skolkultur håller på att ändras. Fler och fler skolledare vill sätta fokus på undervisningens kvalitet genom att titta på den, se vad den leder till och utveckla den tillsammans med lärarna.
Sveriges nya observationsunderlag, Undervisningsskicklighet i praktiken, för att utveckla skicklig undervisning får nu även internationell uppmärksamhet. Hjärnan bakom Londons skolors turnaround från att på 2000-talet vara de sämst till att bli de bäst presterande i England, Professor Sir George Berwick, beskriver det som innovation för svensk skola.

Utveckling i dialogform och kollegialt lärande var bärande delar när man i London 2002 började att besöka varje klassrum. Utifrån evidens hade man inför det först definierat vad som var skicklig, god, tillfredsställande och undermålig undervisning samt tränat alla rektorer till att vara förtrogna med och behärska detta.

Det som George Berwick har sett i det nya observationsunderlaget är de tydliga iakttagbara läraraktiviteterna som finns beskrivna på fyra nivåer för var och en av underlagets tio dimensioner som enligt forskning leder till lärande. Arbetet med att genom mer än 1800 lektionsobservationer mejsla fram och pröva det nya underlagets innehåll är innovation jämfört med de få observationsunderlag som svensk skola hittills haft tillgång till. Nu kan lärare och rektorer slippa att försöka samtala kring otydliga bedömningsord som “… i ganska hög grad… i mycket hög grad” som tidigare observationsunderlag ofta innehåller.

De data man kan få fram med det nya observationsunderlaget, på skol- och organisationsnivå, kan dessutom bidra till ett helt annat djup i de kvalitetsdialoger som genomförs i många skolkommuner. Dessa kan nu konkret handla om styrkor och utvecklingsområden kring “sanningens ögonblick” – undervisningens kvalitet för elevernas lärande. 

Läs Professor Sir George Berwicks blog 

Läs mer om Undervisningsskicklighet i praktiken

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90