BRAVOLessons blogg vecka 1 om bättre och bättre undervisning

Hej!

Så här i början av året vill vi peka på en fantastisk möjlighet.

Det handlar om det som lärare älskar – att undervisa. Det sägs att antingen är man ”född till en bra lärare eller så är man det inte”. Detta är bara en myt enligt bland annat boken Building a better teacher av Elisabeth Green.

Om man vill bli riktigt bra på något och fortsätta att utvecklas så gäller den klassiska formeln som alla känner till: erfarenheter, feedback, träning, titta på hur andra gör, träning, mer feedback osv. Feedback till lärare är för övrigt det starkaste verktyget för att förbättra elevernas resultat enligt studien Visable learning av John Hattie.

Eric Hanusheks forskning vid Stanford om lärarens verkliga betydelse för elevernas inlärning visar att de 10 procent av lärarna som i sin undervisning skapar mest inlärning genererar ett och ett halvt läsårs inlärning på ett läsår. Tre terminers inlärning på två terminer. De 10 procent av lärarna som skapar minst genererar bara en termins inlärning på två terminer.

När Novus ställde frågor till lärare inom grund- och gymnasieskolan blev det tydligt att bara var tionde lärare får feedback på sin undervisning. Vilken möjlighet!

Slutsats: Feedback till lärare är sannolikt den mest outnyttjade möjligheten till både ökad arbetsglädje och bättre elevresultat. Hoppfullt, eller hur?

Alla elever är värda fantastisk undervisning och alla lärare är värda feedback! Vill du veta mer om hur? Gå in på www.bravolesson.se

Gott Nytt År och God Fortsättning!

ILLUSTRATIONEN OVAN SOM VYKORT – SKICKA VIDARE!

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90