BRAVOLessons blogg vecka 9. 
Alla elever är värda fantastisk undervisning och
alla lärare är värda konstruktiv feedback! 
Det är kärnan i skolans kvalitetsarbete. 

Hej! Här kommer del tre i vår serie om totalt tio delar.

När vi lät Novus ställa frågor till lärare i både grundskolan och gymnasieskolan visade sammanställningen att läraryrket fortfarande är ett ensamyrke. *** Bara var tionde svensk lärare fick feedback på sin undervisning av rektor, förstelärare, kollega eller handledare. Detta innebär två saker:
– En fantastisk möjlighet för skolan!  
– Att det finns de som jobbar systematiskt med fokus på 
  undervisningen och feedback till lärare. 
Då blir frågorna hur tänker de och hur gör de?

Dessa frågor ville vi få svar på när vi tillsammans med Framtidens lärande arrangerade konferensen Nu öppnar vi klassrumsdörrarna i början av 2018. Då delade forskare, experter, erfarna skolledare och lärare med sig av sina erfarenheter. När vi sammanställde det tillsammans med annat som forskning visar är viktigt kom vi fram till följande:

De fyra + två utmaningarna för att implementera 
systematiskt arbete för att undervisningen ska bli bättre och bättre

  1. Tid och prioriteringar
  2. Tillit och förtroende
  3. Evidensbaserad systematik (det vill säga lämna subjektivt tyckande)
  4. Kvaliteten på den feedback som ges

Dessutom måste man ha/kunna:

  1. Koll och vara säker på att överenskommet arbete blir genomfört
  2. Mäta och se att/var utveckling sker (inte bara “det känns som…”)

Detta är viktigt om utvecklingen både ska bli systematisk och kollegialt för att engagera alla medarbetare. De enskilda och isolerade erfarenheterna har begränsad effekt som bland annat Fullan och Hargreaves har konstaterat. *** ***

Vår guide hjälper er att tackla de fyra + två utmaningarna för systematisk feedback till lärare för reflektion och utveckling. Ladda ner den med knappen nedan.

*** Successful Schools Swedens/BRAVOLessons undersökning via Novus. Konstruktiv feedback kring undervisning. 2016
*** *** Hargreaves & Fullan, Professionellt kapitel: att utveckla undervisningen i alla skolor, 2013


PS. Apropå prioritering. Titta gärna på den här videon och håll utkik mot slutet efter hur man kan tänka kring prioritering.

Ladda ner vår guide för att implementera systematik

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90