Vi har satt samman fem råd till skolchefer som tillsammans med rektorerna vill skapa systematik kring arbetet med lektionsobservationer för fokus på undervisningens kvalitet. Vissa av råden blir möjliga först när man använder BRAVOLesson som stöd för arbetet.

Hälsningar!
från oss på BRAVOLesson

PS. Vilken möjlighet! Igår måndag 2 november, efter höstlovet, återstod ungefär 135 skoldagar och 75,6 miljoner lektioner för ännu mer lärande det här läsåret. 
Räkna ut antalet lektioner på din skola/dina skolor

_____________________________________________

1. Ta fram en plan 
Skapa en plan tillsammans med rektorerna – en plan för att organisera systematik för bättre och bättre undervisning. Ta med och organisera båda perspektiven nedan:
Ladda ner en plan

  • Rektors ansvar för att systematiskt säkerställa undervisningens kvalitet.
  • Lärarnas kollegiala lärande – systematiskt – för “turboeffekt” i det interna utvecklingsarbetet.

2. Skapa en målbild
“Alla observationer som vi gör leder till att vi får fram statistik. Vi kan se styrkor och utvecklingsområden – vi kan se att undervisningens kvalitet utvecklas. Detta ska vi tillsammans använda i kvalitetsarbetet och våra resultatdialoger. Vi ska ‘prata mer undervisning’ – vad leder den till?”
Se video

3. Styr med fokus på data med kvalitet som underlag för reflektion och analys 
Undvik långa och ej komplett ifyllda observationsunderlag. Fokus på ett område åt gången istället. Två exempel: Skolinspektionens observationsschema del 2
(Individanpassning, variation och utmaning) eller observations-underlag för fokus på lektionsstart och lektionsslut.
Se 5 bilder.

4. Kalibrera uppfattningen om vad som är god undervisning
Starta arbetet med att tillsammans med hela rektorsgruppen kalibrera vad som är kvalitet i de olika dimensionerna av god undervisning. Utgå ifrån ett forskningsbaserat observations-underlag. Låt rektorerna fortsätta arbetet på sina respektive skolor. Använd BRAVOLessons spindeldiagram för att kalibrera uppfattningen om samma lektion.
Se video

5. Lägg till undervisningens kvalitet i era kvalitetsredovisningar
Analysera elevernas resultat både utifrån elevresultaten och utifrån hur undervisningen verkligen genomförs. Fokusera på ännu vassare åtgärder och undervisning.
Ladda ner vår guide

BOKA EN 30-MINUTERS WEBBDEMO

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90