Publicerat av Udir som är Norges motsvarighet till Skolverket.