Nyckeln till tydligt förbättrade elevresultat i Filipstad har varit arbetet med lektionsobservationer och därpå följande samtal och coachning. Detta exempel har mer karaktären av ett samtalsunderlag.