Detta observationsschema har utvecklats från Ofsted-kriterierna för effektiv undervisning.
Det tillhandahåller IKT-relevanta kriterier för användning vid observation av IKT-lektioner inom engelska primaryschools. Framtaget av den oberoende IKT-pedagogen Ian Brewer.