Detta observationsschema är inspirerat av Skolinspektionens dito.