Framtaget av Andy Goodeve som tidigare var rektor på GoldsmithPrimarySchool i Walsall.