Ett mycket konkret observationsschema som används fyra gånger per läsår för varje lärare.