En av flera mallar för lektionsobservationer som Kumla kommun använder i sitt systematiska kvalitetsarbete.