Vårt bibliotek med mallar för lektions observationer – dimensioner av god undervisning på vetenskaplig grund

                                                    

Boka en demo →

Exempel på mallar från skolor, kommuner och organisationer

Dessa bygger ofta på eller är influerade av observationsmallar som vilar på vetenskaplig grund.

Evidensbaserade mallar från officiella organisationer, experter och forskare

Baserade på forskning eller beprövad erfarenhet kring dimensioner av vad god undervisning är.

Exempel på mallar från olika länder i Norden, Europa och Världen

Jämför med mallar från olika länder för att se skillnader i fokus mellan olika utbildningskulturer.

Välj mall/mallar som du vill använda i BRAVOLesson eller bli inspirerad när du skapar en egen mall

Dela mera! Här delar skolor, kommuner och organisationer med sig av sina erfarenheter kring vad som är god undervisning. Här delar de sina mallar för lektionsobservationer med andra för att i gengäld kunna få mer insikter tillbaka från andra. Välkommen att dela med er ni också. Kontakta oss på info@bravolesson.se

Exempel på mallar från skolor, kommuner och organisationer​

1.11 Observationsschema – Fokus start-slut av lektioner – Ludvika kommun

I Ludvika har man tagit fram ett eget observationsschema avgränsat till lektionsstart och lektionsslut. Det bygger på/har inspirerats av skolforskaren Marcus Samuelssons bok Lärandets ordning och reda samt Skolinspektionens observationsprotokoll och forskningssammanställning Framgång i undervisningen. När detta används är det uppdelat i ett separat för lektionsstart och ett för lektionsslut.

1.10 Observationsschema – Hållbara strukturer, regler och rutiner – Eklidens skola

Mikrobesök för makroeffekt på Eklidens skola i Nacka kommun. Obsevationsschemat användes under läsåret 2017/2018 för att göra många korta lektionsobservationer och för att systematiskt samla data utan koppling till person/lärare. Genom de många besöken och systematiken fick man fram statistik. Den gav alla på skolan en bild att tillsammans diskutera kring: “så här ser undervisningen ut just nu avseende starten och slutet av våra lektioner”.

1.9 Observationsschema för lektion – Söråkers skola i Timrå kommun

Detta är ett observationsschema från Söråkers skola i Timrå kommun. Det följer lektionens kronologi på ett tydligt sätt och har följande områden: 1. Fokusering   2. Elever i lärande   3. Avfokusering   4. Allmänt förhållningssätt (handlar om ett gynnsamt klimat för lärande). Det finns också uppdelat i tre olika delar eftersom de använder de ofta använder schemat på det sättet – observationer och samtal om de enskilda delarna 1 – 3.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90