Lektionsräknaren
100 miljoner lektioner per läsår i Sverige *

Hur många lektioner genomförs på din skola varje läsår?

Vad skulle det innebära för era elever om alla lektioner på din skola leder till X procent mer lärande genom systematiskt fokus på undervisningen på vetenskaplig grund? Vad skulle det innebära i form av ökad arbetsglädje för lärarna?

Hur många lektioner kan systematiskt bli lite bättre och bättre på din skola?

* X lärartjänster. 4 lektioner per lärare och skoldag. 178 skoldagar i Sverige per läsår.
OECD genomsnitt: 185 skoldagar (grundskolenivå) och 183 skoldagar (gymnasienivå).

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90