Lektionsräknaren
100 miljoner lektioner per läsår i Sverige *

Hur stor är möjligheten för din skola/din organisation?

Vad skulle det innebära för era elever om alla lektioner på din skola leder till X procent mer lärande genom systematiskt fokus på undervisningen på vetenskaplig grund? Vad skulle det innebära i form av ökad arbetsglädje för lärarna?

Hur många lektioner kan systematiskt bli lite bättre och bättre på din skola?

Här kan du ladda ner
– 8 frågor att diskutera inför arbete med att skriva en plan för bättre och bättre undervisning
– Guide för att skapa en plan med fokus på bättre och bättre undervisning

* X lärartjänster. 4 lektioner per lärare och skoldag. 178 skoldagar i Sverige per läsår. 
OECD genomsnitt: 185 skoldagar (grundskolenivå) och 183 skoldagar (gymnasienivå).