NYHET! Observationsunderlaget
Undervisningsskicklighet i praktiken
med iakttagbara läraraktiviteter

Används på skolor över hela landet

“För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara pedagogisk ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”

Kajsa Andersson-Lundblad,
FoU-chef, UBK Norrköpings kommun

NYHET! Nu kan lärare och rektorer se, prata om och utveckla evidensbaserat skicklig undervisning i praktiken

Den största fördelen med det nya observationsunderlaget är att det för varje dimension av skicklig undervisning finns rikt med tydliga iakttagbara läraraktiviteter beskrivna med fyra olika utvecklingssteg. Underlag för lärare att omsätta vetenskaplig grund till praktisk handling som leder till lärande.

Vad förväntar sig elever av sina lärares undervisning?

Det nya observationsunderlaget omfattar tio dimensioner av undervisning som leder till lärande – dimensioner som över tid är återkommande i svensk och internationell forskning. Samtidigt bygger det på vad forskning visat att elever förväntar sig av lärare som stöd för att lära. Alla kopplingar till både forskning samt till styrdokumenten är väl dokumenterad och följer med boken med underlaget. 80 sidor som en “katalysator” för kollegialt lärande.

Beprövade erfarenheter från 1800 systematiskt genomförda lektionsobservationer

Observationsunderlaget lanserades i februari 2022 och är skapat av Skolkompaniet och Fibbla Kompetens i samarbete med BRAVOLesson. Det är utvecklat och beprövat i samband med 1800 systematiskt genomförda lektionsobservationer och därpå följande didaktiska samtal med varje lärare. Ett unikt arbete som pågått sedan 2017.

Djupare än Skolinspektionens
tidigare observationsschema

 • Tio evidensbaserat viktiga dimensioner av skicklig undervisning.
 • Inga bedömningsord utan beskriver progressionen i en matris.
 • Fler och rikare exempel på iakttagbara läraraktiviteter.
 • Utmanar även redan erfarna lärare.

Omfattar 10 dimensioner av skicklig undervisning

Lärandeprocesser – del 1

 • Mål som utgångspunkt för lärandet
 • Lärandemiljö
 • Elevernas delaktighet i lärandet
 • Synliggörande av lärandet av lärandet
 • Användning av respons för lärande

Genomförandet – del 2

 • Lektionens planering och genomförande
 • Lärarens ledarskap i klassrummet
 • Stöd till elever med olika behov
 • Användning av rutiner
 • Samarbetslärande

 

Utbildning för skolledare som vill fokusera på undervisningens kvalitet

Vi erbjuder utbildning, handledning och stöd för skolchefer och rektorer som vill organisera och leda systematiskt arbete för att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum.

Det systematiska sättet att utveckla elevresultaten i varje klassrum

BRAVOLesson är app-webb-video för att systematiskt utveckla evidensbaserat skicklig undervisning i varje klassrum – för reflektion kring och analys av undervisningens kvalitet över tid.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90