26 april 2018 på Musikaliska i Stockholm

Konferensen Framtidens lärande  – Nu öppnar vi klassrumsdörrarna! arrangerades av Stiftelsen DIU och BravoLesson

Välkomna!
Peter Becker, Stiftelsen DIU och Mats Rosenkvist, BravoLesson. Moderator Stig Roland Rask

Tillit till yrkeskunnande – Intern insyn grundskola som verktyg för skolutveckling på vetenskaplig grund
Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg, Kathrin Hansson, sakkunnig och Jenny Linde, rektor på Harvestadsskolan, Linköpings kommun
Presentationsbilder
Videointervju

Using Quality Feedback to Help Teachers Reflect
Dr. Howard Pitler, Founding Partner – Instructional Excellence Partners, LLC, USA
Presentationsbilder
Videointervju

Varför denna konferens?
Peter Becker, Stiftelsen DIU och Mats Rosenkvist, BravoLesson
Presentationsbilder

Varför är professionsutvecklingen avgörande för skolan? Hur får vi detta att hända i skolvardagen?
Panelsamtal med:
• Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
• Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
• Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund
• Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Videointervju med Johanna Jaara Åstrand
Videointervju med Åsa Fahlén
Videointervju med Matz Nilsson

Reflektion – samtal med grannen
Vad tänker du kring det du hört hittills? Vad är applicerbart i din verksamhet?

Dokumentation och reflektion
Per Dahlbeck, pedagogiska utvecklingsteamet Malmö kommun
Videointervju

Vad menar vi med undervisningskvalitet? Har vi samma bild av vad som är kvalitet inom lärarkåren på skolan?
John Steinberg, föreläsare och författare
Presentationsbilder

Två lektionsobservationer per vecka – varje rektors uppdrag i Filipstad
Gun Palmqvist, rektor, Ferlinskolan, Filipstad
Presentationsbilder
Videointervju

Mikrobesök med makroeffekt
Mats Strandler, rektor, Eklidens skola, Nacka
Presentationsbilder
Videointervju

Ledarskapet i klassrummet – lärandets ordning och reda
Marcus Samuelsson, leg. lärare i slöjd, docent i pedagogik, Högskolan Väst
Presentationsbilder
Videointervju

Praktiken, praktiknära forskning och nationell infrastruktur för professionsutveckling
Panelsamtal med:
• Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet,
• Björn Åstrand, lektor i pedagogik vid Umeå universitet och regeringens särskilda utredare ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”
• Per-Arne Andersson, direktör, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad SKL
• Helena Sagar, Lektor/leg lärare NO&Tk, Kullaviksskolan, Kungsbacka Kommun. Fil Dr Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Challenge the Gap – Unlock Potential
Professor Sir George Berwick, Challenge Partners, London
Presentationsbilder

Vad händer nu och avslutning
Mingel och samtal    

Kontaktpersoner
Peter Becker, stiftelsen DIU, e-post: peter.becker@diu.se, mobil 070-710 4453
Mats Rosenkvist, BravoLesson, e-post: mats@successfulschools.se, mobil 070-957 47 80

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90