Matrisen kan användas som stöd när du ska beskriva, bedöma och analysera den aktuella kvaliteten på en förskolenhet.