Young children and teacher being observed in class

BRAVOLesson
Verktyget för systematiska verksamhetsbesök i förskolan – fokus på läroplan och undervisning 

BRAVOLesson är för dig som vill arbeta systematiskt med fokus på undervisnings kvalitet genom verksamhetsbesök och kollegialt lärande. Används inom alla skolformer.
 
Titta på 5 bilder och boka en webbdemo så visar vi mer.
 

BRAVOLesson   I   +46 (0)10 – 516 40 90   I   info@bravolesson.se