Prova BRAVOLesson

Prova-på-kontot är helt gratis. Det gör att du kan titta runt i och prova en 1-användarlicens av BRAVOLesson hur mycket du vill under 14 dagar. 

Fyll i formuläret här nedanför om du vill prova på BRAVOLesson.

Hantering av dina personuppgifter

BRAVOLesson/Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst stoppa ytterligare information från oss om bättre och bättre undervisning. Det gör du via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering.

Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du göra en anmälan till en dataskyddsmyndighet.

BRAVOLesson för pedagogiskt ledarskap

1-användarlicenser för rektorer eller förstelärare:
3.950 kr/läsår.

Skollicenser för alla lärare – kollektivt lärande:
540 kr/lärare/läsår.

Mer intresserad? Klicka då på den här länken om du vill läsa mer om det nya observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken.