8 lunchwebbinarier om hur man kan nå likvärdigt ledarskap i klassrummen

Läsåret 2021/2022

Välkommen till en angelägen och mycket konkret serie med korta lunchwebbinarier om en nyckelfråga för den svenska skolan – ledarskapet i klassrummet!

Lunchwebbinarierna arrangeras av BRAVOLesson/Successful Schools.
Medarrangörer är Lärarnas Riksförbund, Friskolornas Riksförbund och BRIS.

8 korta lunchwebbinarier (30 minuter). Köp personliga lunchkuponger för hela serien a´ totalt 800 kr exkl. moms. Datum, klockslag och innehåll i varje webbinarium hittar du här. När du har anmält dig kommer du inför varje lunchwebbinarium att få en separat inbjudan med en länk.

Alla intäkter går oavkortat till BRIS.

  • Fyll i en anmälan per person
  • Fält markerade med * är obligatoriska fält som måste fyllas i för att du ska komma vidare i bokningen
  • Var noga med att ange rätt e-post-adress.Se till att ha korrekt fakturaadress samt eventuellt referensnummer till hands
  • Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till någon annan.

Frågor kontakta info@bravolesson.se

 

Dina uppgifter för bekräftelse och information från arrangören:

* obligatoriska uppgifter

Utbildning Form

Hantering av dina personuppgifter

BRAVOLesson/Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst stoppa ytterligare information från oss om bättre och bättre undervisning. Det gör du via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering.

Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du göra en anmälan till en dataskyddsmyndighet.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90