Anmälan till – Nu öppnar vi klassrumsdörrarna!

Konferens om hur man kan nå likvärdigt ledarskap i klassrummen

Stockholm den 8 maj, 2020

Välkommen till en angelägen och mycket konkret konferens om en nyckelfråga för den svenska skolan – ledarskapet i klassrummet! Det är en avgörande förmåga för lärare – för elevernas lärande. Det är samtidigt en viktig fråga om likvärdighet för skolledare som har ansvar för de mer än 100 miljoner lektioner som genomförs varje läsår i Sverige. Det är en möjlighet till ökad arbetsglädje, lärande och bättre elevresulta

Programmet arrangeras av BravoLesson/Successful Schools.
Medarrangörer är Lärarnas Riksförbund, Friskolornas Riksförbund och Framtidens Lärande.

Eventuellt överskott utöver 100.000 kr (vår beräknade arbetskostnad för att genomföra konferensen) kommer oavkortat att skänkas till BRIS

Med reservation för ev ändringar och korrigeringar.
Utnyttja våra paketpris för grupper från samma huvudman.
Kommuner och skolor kan anmäla team för att de tillsammans efter konferensen ska kunna fortsätta diskussionerna och arbetet på hemmaplan.

Pris: 4.950 kr och vid flera från samma huvudman 4.450 kr per person. OM NI BOKAR MINST FEM från samma huvudman blir priset 3.950 kr per deltagare inklusive kaffe, lunch och dokumentation, exklusive moms. Begränsat antal platser.

  • Fyll i en anmälan per person
  • Fält markerade med * är obligatoriska fält som måste fyllas i för att du ska komma vidare i bokningen
  • Var noga med att ange rätt e-post-adress.Se till att ha korrekt fakturaadress samt eventuellt referensnummer till hands
  • Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till någon annan.

Frågor kontakta info@bravolesson.se

 

Dina uppgifter för bekräftelse och information från arrangörerna:

* obligatoriska uppgifter

Utbildning Form

14 + 9 =

Hantering av dina personuppgifter

BRAVOLesson/Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst stoppa ytterligare information från oss om bättre och bättre undervisning. Det gör du via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering.

Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du göra en anmälan till en dataskyddsmyndighet.