4. Statistik – styrkor och utvecklingsområden

Statistik genereras för varje dimension. Det ger underlag för nya insikter och helhetsperspektiv. Vilka är avdelningens och medarbetarnas styrkor och utvecklingsområden?
Hur utvecklas till undervisningen på avdelningen, förskolan eller i hela kommunen? Det kan ni få perspektiv på med hjälp av BRAVOLesson.

BRAVOLesson   I   +46 (0)10 – 516 40 90   I   info@bravolesson.se