3. Observera – Markera – Samtala – Reflektera

Fyll i observationsschemat. Klicka “Spara”.
Detta ger ett underlag för samtal, feedback och reflektion kring verksamhetens kvalitet och god undervisning.
Allt samlas GDPR-säkrat på ett och samma ställe per avdelning eller medarbetare.
Bild: Observationsschema. Förskolans kvalitet – avdelning.

BRAVOLesson   I   +46 (0)10 – 516 40 90   I   info@bravolesson.se