2. Välj

Välj avdelning eller medarbetare som ska besökas/observeras.
Välj ett observationsschema. Du kan ha ett eller flera. Du kan använda ert egna, Skolverkets eller andra. Du kan också lägga in din mall för medarbetarsamtalen. Vi har exempel på observationsunderlag på vår hemsida.
Klicka “Börja nu”.

BRAVOLesson   I   +46 (0)10 – 516 40 90   I   info@bravolesson.se