Fantastisk undervisning i varje förskola

 
Verktyget för systematiska verksamhetsbesök
1-användarlicenser för rektorer eller förskolechefer: 3.950 kr/år.
Skollicenser för alla pedagoger – kollegialt lärande: 540 kr/medarbetare/år.

BRAVOLesson   I   +46 (0)10 – 516 40 90   I   info@bravolesson.se