Vårt bibliotek med mallar för lektions observationer – dimensioner av god undervisning på vetenskaplig grund

Exempel på mallar från skolor, kommuner och organisationer

Dessa bygger ofta på eller är influerade av observationsmallar som vilar på vetenskaplig grund.

Evidensbaserade mallar från officiella organisationer, experter och forskare

Baserade på forskning eller beprövad erfarenhet kring dimensioner av vad god undervisning är.

Exempel på mallar från olika länder i Norden, Europa och Världen

Jämför med mallar från olika länder för att se skillnader i fokus mellan olika utbildningskulturer.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90