Vårt bibliotek med mallar för lektions observationer – med dimensioner av god undervisning enligt forskning

Mallar från skolor, kommuner och organisationer

Dessa bygger normalt på eller är influerade av observations mallar som bygger på forskning eller på best practice.

Mallar från officiella organisationer, Skolinspektionen och Skolverket

Normalt bygger dessa på forskning kring vad dimensionerna av god undervisning är.

Mallar från olika länder

Det är ofta mycket intressant att jämföra mallar från olika länder för att se skillnader i fokus mellan olika utbildningskulturer.

Använd detta för att bli inspirerad när du skapar en egen mall – eller välj mall/mallar som du vill använda i BRAVOLesson

Dela mera! Här delar skolor, kommuner och organisationer med sig av sina erfarenheter kring vad som är god undervisning. Här delar de sina mallar för lektionsobservationer med andra för att i gengäld kunna få mer insikter tillbaka från andra som också delar med sig. Välkommen att dela med er ni också. Kontakta oss på info@bravolesson.se

Skolmallar

1.10 Observationsschema – Hållbara strukturer, regler och rutiner – Eklidens skola

Mikrobesök för makroeffekt på Eklidens skola i Nacka kommun. Obsevationsschemat användes under läsåret 2017/2018 för att göra många korta lektionsobservationer och för att systematiskt samla data utan koppling till person/lärare. Genom de många besöken och systematiken fick man fram statistik. Den gav alla på skolan en bild att tillsammans diskutera kring: “så här ser undervisningen ut just nu avseende starten och slutet av våra lektioner”.

1.9 Observationsschema för lektion – Söråkers skola i Timrå kommun

Detta är ett observationsschema från Söråkers skola i Timrå kommun. Det följer lektionens kronologi på ett tydligt sätt och har följande områden: 1. Fokusering   2. Elever i lärande   3. Avfokusering   4. Allmänt förhållningssätt (handlar om ett gynnsamt klimat för lärande). Det finns också uppdelat i tre olika delar eftersom de använder de ofta använder schemat på det sättet – observationer och samtal om de enskilda delarna 1 – 3.

Organisationsmallar

2.9 John Steinberg – Co-coaching för ömsesidig handledning mellan lärare

BRAVOLesson inleder ett samarbete med John Steinberg, författare och föreläsare som är expert på undervisning och feedback till lärare. John har skrivit många böcker med konkreta insikter och råd kring undervisning.
Nu erbjuder vi ett paket med hans underlag för co-coaching i kombination med fem ex av hans bok Hitta lärarnas guldstunder.
Pris för hela paketet 3.670 kr per skola, exkl moms och frakt. Observations-underlaget för co-coaching kan då användas inne i BRAVOLesson.
Klicka på knappen för ett smakprov av vad det innehåller.
Observationsunderlaget har följande delar: 1. Bakgrund och instruktioner
2. Lärarnas förberedelser tillsammans
3. Genomförandet av observationen
4. Co-coaching/feedback

2.8 Ledarskap i klassrummet – ett observationsprotokoll av Marcus Samuelsson

BRAVOLesson inleder ett samarbete med Marcus Samuelsson, leg. lärare i slöjd och professor i pedagogik vid Högskolan Väst. Marcus har forskat kring ledarskapet i klassrummet. Nu erbjuder vi ett paket med hans nya evidensbaserade observationsunderlag i kombination med tre ex av hans bok Lärandets ordning och reda.
Pris för hela paketet 3.740 kr per skola, exkl moms och frakt. Observations-underlaget kan då användas inne i BRAVOLesson.
Klicka på knappen för ett smakprov av vad det innehåller.
Observationsunderlaget har följande delar: 1. Procedurer, regler och rutiner,
2. Relationer, 3. Undervisningsklimat,
4. Förväntningar och motivation samt
5. Disciplinära interventioner.

Andra-länder-mallar

App-webb-video för bättre och bättre undervisning

Successful Schools Sverige
Väverigatan 1
29 154 Kristianstad
Sverige
+46 (0)10 – 516 40 90
info@successfulschools.se