Tema: Professionsutveckling i praktiken

Förbättrad undervisning som ett resultat av observationer och coachande samtal

Analysen av för- och efterobservationer visar på betydande utveckling. Seminarierna diskuterar hur förändringen av lärares sätt att undervisa skickligare kan påverka elevernas kunskapsresultat och skolkulturen i Sverige, berättar Bitr. Prof. Marcus Samuelsson.

Seminarium vid Linköpings Universitet Sal I:207 (Forskaren) samt via webben

– 500 observationer i alla klassrum på 30 skolor visar på utbredda och okända brister i undervisningen

 – Systematiska observationer och didaktiska samtal leder till att alla lärares undervisning utvecklas och blir bättre

Datum/tid: den 22 november
Redan genomfört – Forskningsbakgrund, genomförande, analys och resultat
Datum/tid: den 31 januari
Den färdiga rapporten presenteras och diskuteras

 

Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) har utvecklats i en process med 2.500 systematiska lektionsobservationer. och didaktiska samtal med lärare. Nu har olika serier av data från det arbetet analyserats.

Anmäl dig här

Delta på plats eller i en 30-minuters webbsänd summerimng

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90