4. Statistik visar styrkor och var utveckling sker

Statistik genereras för varje dimension. Det ger underlag för nya insikter och helhetsperspektiv. Vilka är kollegiets styrkor och utvecklingsområden?
Hur utvecklas till exempel undervisningen på skolan, i hela kommunen eller specifikt i matematik i årskurs 5? Det kan ni få svar på med hjälp av BRAVOLesson.

BRAVOLesson   I   +46 (0)10 – 516 40 90   I   info@bravolesson.se