2. Välj

Välj lärare/kollega som ska besökas eller välj verksamhetsbesök utan koppling till person.
Välj ett observationsschema. Du kan ha ett eller flera. Du kan använda egna, Skolinspektionens eller andra. Du kan också lägga in din mall för medarbetarsamtalen. Vi har Sveriges största bibliotek med observationsunderlag på vår hemsida.
Klicka “Börja nu”.

BRAVOLesson   I   +46 (0)10 – 516 40 90   I   info@bravolesson.se