Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

BRAVOLesson är app-webb-video för systematik, lektionsobservationer och kollegialt lärande. Reflektion och återkoppling - till och mellan lärare på vetenskaplig grund.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90