Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

BRAVOLesson är app-webb-video för systematik, lektionsobservationer och kollegialt lärande. Reflektion och återkoppling - till och mellan lärare på vetenskaplig grund.

Bättre och bättre undervisning i varje klassrum

BRAVOLesson är app-webb-video för systematik, lektionsobservationer och kollegialt lärande. Reflektion och återkoppling – till och mellan lärare på vetenskaplig grund.

1000-tals lektioner på din skola varje läsår

Observera

I BRAVOLesson kan man lägga in vilket observationsunderlag som helst Fokus på iakttagbara lärarkativiteter – vetenskapligt belagda dimensioner av god undervisning.

Reflektera

Didaktiska samtal, självvärderingar, kollegialt lärande, medarbetarsamtal och lesson/learning study blir mer systematiskt och specifikt. Video ger nya perspektiv.

Utveckla

Underlag från varje observation och statistik ger möjlighet till analys på individ-, skol- och kommun-/organisationsnivå. Se styrkor och utvecklingsområden.

Vilken möjlighet till ännu mer lärande – systematiskt! Så tänker vi. Häng med!

Fokus på det som lärare älskar – att undervisa!

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans undervisning

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans lektioner

Lyft undervisningen, arbetsglädjen och elevresultaten​

Möt Jenny och Rolf som skapat
ökat förtroende och frigjort tid

Möt Jenny och Rolf som skapat
ökat förtroende och frigjort tid

Undervisningen – kärnan i skolans kvalitetsarbete

 

Möt utvecklingsledare Petter Enlund – om Kunskapsgymnasiernas fokus på professionella relationer mellan lärare och elever

Möt utvecklingsledare Petter Enlund – om Kunskapsgymnasiernas fokus på professionella relationer mellan lärare och elever

Möt utvecklingsledare Petter Enlund – om Kunskapsgymnasiernas fokus på professionella relationer mellan lärare och elever

Alla lärare och pedagoger är värda att få feedback!

Möt skolchef Jonas Fors med kollegor som fått nya perspektiv

Möt skolchef Jonas Fors med kollegor som fått nya perspektiv

Nyheter

 

Video om lektionsobservationer i vardagen i Filipstad

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90