Det systematiska sättet att utveckla elevresultaten i varje klassrum

BRAVOLesson är app-webb-video för att systematiskt utveckla evidensbaserat skicklig undervisning i varje klassrum över tid.

Bli en game changer för elevernas lärande på din skola

Alla är överens om att det är undervisningen som har starkast påverkan på elevernas lärande.
Inom skolans kvalitetsarbete genomför skolchefer och rektorer viktiga förändringar och förbättringar. Att därtill organisera systematiskt fokus på, och en kultur kring, evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum blir ett paradigmskifte för studiero, motivation, elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje. BRAVOLesson är verktyget för dig som är skolledare och vill organisera lektionsobservationer och kollegialt lärande för att sedan jämföra med elevresultaten över tid.
Vi hjälper dig/er att tillsammans sätta systematiskt fokus på frågan: Pågår det lärande här just nu?

Fokus på det som lärare älskar – att undervisa ❤️

 

Kärnan i skolans kvalitetsarbete inom alla skolformer

 

NYHET! Vad GÖR en skicklig lärare?

Nu kan lärare och skolledare se, diskutera samt tillsammans omsätta vetenskaplig grund till praktisk handling som leder till lärande. Vi lanserar nu ett nytt evidensbaserat allmändidaktiskt observationsunderlag – Undervisningsskicklighet i praktiken – med iakttagbara läraraktiviteter.

NYHET! Sveriges nya observationsunderlag för fokus på skicklig undervisning

Lansering februari 2022. Nu kan lärare och skolledare se, diskutera samt tillsammans omsätta vetenskaplig grund till praktisk handling som leder till lärande. Vi lanserar nu ett allmändidaktiskt observationsunderlag – Undervisningsskicklighet i praktiken – med iakttagbara läraraktiviteter.

Underlag för att utveckla skicklig undervisning och lärande i varje klassrum – tillsammans

I BRAVOLesson kan ni använda de underlag som ni väljer eller de ni själva utformat för att utveckla undervisningen – systematiskt. Återkoppling till/mellan lärare för reflektion på vetenskaplig grund.
Se vårt bibliotek.

Få statistik för er skolutveckling

Lämna stadiet ”det känns som att det blivit bättre” bakom er. BRAVOLesson ger er konkret data.

  • Se styrkor, utvecklingsområden och progression avseende lärarnas undervisningsskicklighet.
  • På individ-, skol- och kommunnivå.
  • Jämför med elevresultaten över tid.

Få statistik för er skolutveckling

Lämna stadiet ”det känns som att det blivit bättre” bakom er. BRAVOLesson ger er konkret data.

  • Se styrkor, utvecklingsområden och progression avseende lärarnas undervisningsskicklighet.
  • På individ-, skol- och kommunnivå.
  • Jämför med elevresultaten över tid.

Titta på och prata om undervisningen – samtidigt!

Läraråterkoppling med video är det som enligt forskning har allra starkast påverkan på elevernas lärande. Lärare gör självvärderingar eller bjuder in kollegor/skolledare för respons sida vid sida eller på distans.
Dela goda exempel.

Allt på ett och samma ställe

Alla underlag för lärarnas reflektioner, för rektors didaktiska samtal och medarbetarsamtal samt för skolchefens kvalitetsdialoger.

Allt på ett och samma ställe

Alla underlag för lärarnas reflektioner, för rektors didaktiska samtal och medarbetarsamtal samt för skolchefens kvalitetsdialoger.

Utbildning för skolledare som vill utveckla undervisningen – systematiskt

Vi erbjuder utbildning, handledning och stöd för skolchefer och rektorer som vill organisera och leda systematiskt arbete för att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum.

Utbildning i det som rektorsutbildningen inte ger

Vi erbjuder utbildning, handledning och stöd för skolchefer och rektorer som vill organisera och leda systematiskt arbete för att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum.

Lyft undervisningen, arbetsglädjen och elevresultaten

 

Möt rektor Jessika Müller som har en konkret plan för systematik.

Möt rektor Jessika Müller som har en konkret plan för systematik.

Möt Jenny och Rolf som skapat
ökat förtroende och frigjort tid

Möt Jenny och Rolf som skapat
ökat förtroende och frigjort tid

Nyheter

Vilken möjlighet för kunskapsnationen Sverige!

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90