Det mest effektiva sättet att nå bättre elevresultat i alla skolformer

BRAVOLesson är app-webb-video för att systematiskt organisera och leda arbetet med lektionsobservationer och kollegialt lärande för att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum.

Bli en game changer* för din skola

”Pågår det lärande här just nu?” Inom skolans kvalitetsarbete kan man genomföra förändringar och förbättringar. Men att organisera systematiskt fokus på evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum blir ett paradigmskifte för elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje. BRAVOLesson är stöd för dig som är skolledare och vill göra det nu.

* Vi har försökt men inte hittat ett svenskt begrepp för detta.

Kunder med fokus på det som lärare älskar – att undervisa

Det största som har hänt svensk skola sedan…

NYHET – januari 2022. Vi lanserar nu även det allmändidaktiska observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken. Det bygger på vad forskning visar att elever förväntar sig av lärare som stöd för lärande och innehåller ett rikt innehåll med iakttagbara läraraktiviteter – undervisningsskicklighet på olika nivåer.

Video – så säger elever om sina skickliga lärare

Utveckla skicklig undervisning för lärande i varje klassrum – tillsammans!

I BRAVOLesson kan ni använda de underlag som ni väljer* eller själva utformat för att utveckla undervisningen tillsammans. Reflektion och återkoppling till/mellan lärare på vetenskaplig grund. (* se gärna vårt bibliotek)

Få data för er skolutveckling och progression

Lämna stadiet ”det känns som att det blivit bättre” bakom er.

  • Se styrkor och utvecklingsområden avseende lärarnas undervisningsskicklighet.
  • På individ-, skol- och kommunnivå.
  • Jämför med elevresultaten över tid.

Vassa verktyg för att nå samsyn

Funktioner utvecklade i BRAVOLesson hjälper er att bli överens om vad som är kvalitet i undervisningen? Spindeldiagram visar hur lika/olika två som besökt samma lektion uppfattat undervisningen.

Video. Titta på och prata om undervisningen – samtidigt!

Läraråterkoppling och reflektion kring undervisning på video är det som har allra starkast påverkan på elevernas lärande. Lärare gör självvärderingar eller bjuder in kollegor/skolledare för respons på distans. Dela goda exempel.

Allt på ett och samma ställe

Alla underlag för kärnan i skolans kvalitetsarbete – undervisningen. Alla underlag för lärarnas reflektioner, för rektors didaktiska samtal och medarbetarsamtal samt för skolchefens kvalitetsdialoger.

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans undervisning

Möt rektor Jessika Müller som har ett av två perspektiv på skolans lektioner

Lyft undervisningen, arbetsglädjen och elevresultaten​

Möt Jenny och Rolf som skapat
ökat förtroende och frigjort tid

Möt Jenny och Rolf som skapat
ökat förtroende och frigjort tid

Nyheter

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90