För feedback till lärare inom alla skolformer

Fokus på bättre och bättre undervisning – tillsammans

App, webb och video för lektionsobservationer och kollegialt lärande
 – systematik på vetenskaplig grund. Digitalisering som kan påverka både elevernas resultat och lärarnas arbetsglädje redan den här terminen.
För skolledare, förstelärare, handledare, pedagoger – pedagogiska ledare.

1-användarlicenser för rektorer eller förstelärare: 3.950 kr/år.
Skollicenser för alla lärare – kollegialt lärande: 540 kr/lärare/år.

BRAVOLesson   I   +46 (0)10 – 516 40 90   I   info@bravolesson.se