Bättre och bättre undervisning och lärande

Verktyget för pedagogiskt ledarskap
1-användarlicenser för rektorer eller förstelärare: 3.950 kr/år.
Skollicenser för alla lärare – kollegialt lärande: 540 kr/lärare/år.

BRAVOLesson   I   +46 (0)10 – 516 40 90   I   info@bravolesson.se