Vårt bibliotek med mallar för lektions observationer – dimensioner av god undervisning på vetenskaplig grund

Exempel på mallar från skolor, kommuner och organisationer

Dessa bygger ofta på eller är influerade av observationsmallar som vilar på vetenskaplig grund.

Evidensbaserade mallar från officiella organisationer, experter och forskare

Baserade på forskning eller beprövad erfarenhet kring dimensioner av vad god undervisning är.

Exempel på mallar från olika länder i Norden, Europa och Världen

Jämför med mallar från olika länder för att se skillnader i fokus mellan olika utbildningskulturer.

Välj mall/mallar som du vill använda i BRAVOLesson eller bli inspirerad när du skapar en egen mall

Dela mera! Här delar skolor, kommuner och organisationer med sig av sina erfarenheter kring vad som är god undervisning. Här delar de sina mallar för lektionsobservationer med andra för att i gengäld kunna få mer insikter tillbaka från andra. Välkommen att dela med er ni också. Kontakta oss på info@bravolesson.se

Please fill in the form to access our library

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90