Här hittar du både nyheter och blogginlägg i vår kunskapsbank

 

 

How to make a good teacher

How to make a good teacher

Myten om bra lärare avlivas i en artikel i tidningen The Economist. Man föds inte till att bli en bra lärare. Förvisso kan man ha bra eller mycket bra anlag precis som för allting annat i livet och samhället.

read more

För bättre och bättre undervisning

Successful Schools Sverige
Väverigatan 1
29 154 Kristianstad
Sverige
+46 (0)10 – 516 40 90
info@successfulschools.se